איכות העיתון

מתוך עיתון "יתד נאמן", 16.3.11

איכות העיתון

אני נהנה לעיין מדי יום שלישי בעיתון המחולק חינם בירושלים עיה"ק, עיני צדה שני פרקים המתפרסמים מדי שבוע ומרשימים בתוכנם ובאיכותם: "רפואה", "המדריך". אין מילים להודות לכם על המידע העדכני שהנכם מפרסמים, זו מלאכת מחשבת שעונה על צרכי הציבור למידע יומי. יישר כוחכם!

שלמה וולך מנהל מחלקת בריאות וחברה "בית טובי העיר"
 
איכות העיתון