בית טובי העיר גאה להציג : חדשות הבית

עדכונים שבועיים:

מזל טוב לדיירים החדשים שנכנסו בשעטו"מ לבית טובי העיר:

הזוג שטרנברג אברהם וטובה

הזוג הבר הרברט ואלינור

מר ארווין שוורץ

הזוג אופמן הווארד והריאט

גב' שורר פרידה

גב' דרופקין ברדי

גב' ברודט בלה