טיפול נמרץ לאשפוז הסיעודי

"הארץ", 'סיקסטיז +', פברואר 2011

טיפול נמרץ לאשפוז הסיעודי


התעריפים החדשים שכונן משרד האוצר בתחום האשפוז הסיעודי עלולים להביא לקריסתו. א.ב.א, אגוד בתי אבות ודיור מוגן בישראל, פועל לכינונה של ועדה ציבורית שתקבע את התעריפים, ומזהיר מפני הכוונה להעביר את הטיפול בתחום לקופות החולים טרם קביעת השינוי בתעריפים. בוועידה השנתית של האגוד התייחס לראשונה סגן שר הבריאות לנושא ואמר כי "תעריף יום אשפוז סיעודי בישראל הוא עוול מתמשך הפוגע באלפי קשישים".

להגן על הדיור המוגן

בימים אלו מתגבשת הצעת חוק ממשלתית, הבאה להסדיר את ענף הדיור המוגן בישראל. בא.ב.א, אגוד בתי אבות ודיור מוגן בישראל, חוששים מרגולציה לא מאוזנת שתפגע בענף המצליח, שהדרישה אליו הולכת וגדלה. בוועידה השנתית של א.ב.א הצהירו ח"כ כרמל שאמה וח"כ אברהם מיכאלי כי יפעלו ליצירת חוק מאוזן והוגן.
 
טיפול נמרץ לאשפוז הסיעודי