גיל הזהב - מאמרים לכל גיל

 
מחקר שנערך בעבר בקיבוץ 3,000 אנשים בקבוצות גיל שונות.
המשתתפים נשאלו "באיזה גיל מתחילה, לפי דעתם, הזקנה?" -
התשובות המדהימות והמרתקות במאמר שבפנים..
כתבה שפורסמה בתאריך 05.04.2011 בעיתון "ידיעות אחרונות"
מוריס אוסטרוף מהרצליה משפיע על השופט גולדסטון ומסקנותיו
כתבה שפורסמה בעיתון "יתד נאמן" בתאריך 16.3.11
שלמה וולך כותב על איכות העיתון המחולק חינם
א.ב.א בכינונה של וועדה שתקבע את התעריפים בתחום האשפוז הסיעודי,
וביצירת חוק מאוזן בתחום ענף הדיור מוגן.
כאשר אב או אם מגיעים למצב סיעודי זה עלול ליצור בלבול,
חיה רמתי מסבירה איך מתמודדים עם זה.