* ברוכים הבאים! *

משפחת בית טובי העיר, הצוות וההנהלה

מקדמים בברכה את הדיירים החדשים:

 גב' יהודית וייס 

  אפרים וסטלה הורוביץ

אהרון ושולמית דבש

שושנה וינגרטן

רחל פינחס

גרשון קופרמן

 שנכנסו לגור עימנו בשעה טובה ומוצלחת