* ברוכים הבאים! *

משפחת בית טובי העיר, הצוות וההנהלה

מקדמים בברכה את הדיירים החדשים:

 שושנה וינגרטן

רחל פינחס

גרשון קופרמן

שירלי רבינוביץ

רינה כדורי

כרמלה אליאסי

ליבי פטשניק

              שנכנסו לגור עימנו בשעה טובה ומוצלחת