יום ראשון ח' טבת  | 16.12 "לקראת עשרה בטבת-יום הקדיש הכללי"  עם רבני הבית. רב אורח:  הרב ישראל מאיר לאו שליט"א