ביקור בבית המדרש הגדול של בעלז

וטיול בשכונות ירושלים

בע"ה

ביום חמישי, כ"ב בתמוז תשע"ט  25/07/2019

  יציאה: 10:00 ♦ חזרה משוערת: 12:30

 בהדרכתו המרתקת של שלמה ולך

* הרשמה בקבלה *