טיול ט"ו בשבט לשפלת יהודה 

בע"ה ביום רביעי, י"ז בשבט, תשע"ט  23.01.2019

בהדרכת שלמה ולך

יציאה בשעה 9:00    חזרה משוערת בשעה 13:30